ECCBT European Center for Circular Building and Transformation
ECCBT European Center for Circular Building and Transformation

Europees Centrum
voor Circulaire Bouw
en Transformatie

Welkom bij het ECCBT

Ons brede en diepe netwerk is doordrongen van zowel de ecologische urgentie als de sociaaleconomische potentie van de circulaire revolutie. Van Heerlen tot Hasselt en van Luik tot Aken, bouwen markt, overheid en wetenschap binnen het ECCBT daarom samen grensoverstijgend aan de circulaire economie van de toekomst.

Steunend op een consortium van tientallen partners uit de drie landen van onze Eure-gio, zijn wij als transnationaal ecosysteem meer dan de som der delen. Bij het ECCBT streven we naar een synergetisch succes door circulaire kennis, kunde en beleid met elkaar te verenigen. Door middel van collectieve ontmoetingen, onderzoek en concrete projecten brengen we een circulaire bouwsector samen ieder dag dichterbij.

Visie & Missie

Als de bredere overgang naar een duurzame samenleving een reis is, dan is circulariteit wat ons betreft de bestemming. In een duurzame circulaire economie worden bestaande materialen niet langer afgedankt, maar juist eindeloos hergebruikt als grondstof voor nieuwe creaties. Deze verschuiving naar circulaire consumptie- en productiesystemen stopt de voortdurende roofbouw op de aarde en brengt onze levenswijze in harmonie met ecologische grenzen.

Met deze visie als grondslag is het ECCBT opgericht als HUB waar kennis en ervaring met betrekking tot circulariteit en duurzaamheid in de bouwsector kunnen worden gedeeld, gebundeld, en geïmplementeerd.

ECCBT

Het is onze missie is om hiermee de kloof te dichten die momenteel bestaat tussen marktpartijen, (semi-)overheidspartijen en onderwijs- en kennisinstellingen.

Ondanks de vele bestaande relaties, ervaren we dat de samenwerking rondom circulariteit niet altijd leidt tot de benodigde synergie om lineaire systemen in de bouw definitief om te buigen naar circulaire en duurzame alternatieven. Lees meer…

Aanpak

Het Europees Centrum voor Circulaire Bouw en Transformatie wordt mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking van een divers ecosysteem van stakeholders en share-holders die allen gedreven zijn om de circulaire transitie te bevorderen. Van onderwijsinstellingen tot marktpartijen en (semi-)overheden, ons partnerschap is gericht op het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis en best practices met betrekking tot circulariteit in de bouwsector.

Door deze gezamenlijke inspanningen streven we ernaar om een breed scala aan circu-laire initiatieven te stimuleren, zowel binnen als buiten de regio Parkstad en de Euregio. Door middel van samenwerking en kennisdeling willen we een krachtige impuls geven aan de circulaire transitie, met als uiteindelijk doel het creëren van een duurzame en leefbare toekomst voor iedereen.

Partners

Ons consortium bestaat uit een breed en diep transnationaal scala aan partners uit de private sector, de (semi)overheidssector en de wetenschap. Toetreding tot het consortium is in overleg mogelijk.

4D Architects
Act Right
Architectenzaak
BLM Wegenbouw
Block Materials
Bouwend Nederland
Brightlands
Circulair Construction Lab
Embuild Limburg
Fibree
Gemeente Heerlen
GTB Lab
Habenu vd Kreeke
Het Gegevenshuis
Wonen Limburg
Maastricht University
Mecanoo
Ministerie van infrastructuur en Waterstaat
Monady
Open universiteit
Parkstad Limburg
Provincie Limburg
Rd4
Stadt Aachen
Unesco Stadtbau
University Liège
Vista College

Projecten

GTBlab

GTB Lab

GTB Lab ontwikkelt en test nieuwe concepten en tools voor een systemische verschuiving naar een circulaire economie in de bouwsector.

SuperLocal

SuperLocal

In de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL werden de afgelopen jaren materialen van twee leegstaande hoogbouwflats hergebruikt voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied.

DSM

DSM

Het oude hoofdkwartier van de Dutch State Mines werd eind 2023 aangekocht door woningcorporatie Wonen Limburg, dat het gebouw zo circulair mogelijk wil transformeren naar een natuur-inclusieve, gemengde woonomgeving. Deze transformatie wordt door CollaborAll begeleid als eerste Circular Build Hub binnen het Dutch Metropolitan Innovations ecosysteem, geleid door het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Over ons

Het ECCBT ziet een toekomst waarin die samenwerking wél gestalte krijgt. Een toekomst waarin duurzaamheid niet alleen een streven is, maar de standaard wordt in de bouwsector. Wij geloven in een wereld waarin circulariteit niet alleen wordt omarmd, maar ook wordt geïntegreerd in elk aspect van de bouw, van ontwerp tot sloop.

Met een focus op economische, ecologische en sociale aspecten streeft het ECCBT ernaar om Parkstad en de Euregio te positioneren als pioniers in de circulaire transitie. Door nieuwe bedrijfsmodellen, data gedreven procesinnovatie, innovatieve materiaalinnovatie en circulaire standaarden te omarmen, willen we een motor zijn voor economische groei, werkgelegenheid en sociale vooruitgang. Ons centrum wil dienen als inspiratiebron en kenniscentrum voor regio’s en stakeholders die werk willen maken van de circulaire transitie die voor zowel mens als natuur noodzakelijk is.

Deze sleutelrol past bij onze Euregio, met Parkstad als knooppunt en pioniersstad Heerlen als thuisbasis voor ons centrum. Want juist hier, in de transnationale mijnregio, doorvoelen we de noodzaak van de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare grondstoffen. Op dezelfde grond waaruit vroeger steenkool werd onttrokken, willen wij nu voorop lopen in het hergebruik van materialen uit de gebouwde omgeving. Van coal mining region, naar urban mining region – in die doelstelling komen onze visie en missie samen.

Lees hier de uitgebreidere missieverklaring die door alle consortiumleden is ondertekend

Comitee van aanbeveling

Prof.
Christa Reicher
RWTH Aachen
Dr.
Astrid Boeien
Brightlands Chemelot Campus
Asst. Prof.
Felix Heisel
Cornell University
Mr.
Ger Peeters
Wonen Limburg & Aedes
Prof.
Theo Bastiaens
Open University
Ms.
Jeanette Oostijen
Vista College
Mr.
Johan Janssen
Bouwend Nederland Regio Zuid
Mr.
Chris Slaets
Embuild Limburg
Mr.
André Postema
Zuyd University of Appleid Sciences
ECCBT
ECCBT European Center for Circular Building and Transformation

info@ecctb.nl

+31 6 1299 2972